Gården 2018-03-20T21:18:17+01:00

Gården

Sør-Øgarden er et småbruk fra Blaafarveværkets tid. Lenge ble det drevet med kuer, og også et lite sagbruk fantes her.

Da vi kom hit i 2011 bestod plassen av et gammelt våningshus som var påbygd flere ganger, et bryggerhus og en låve som var i bra stand. Vi så for oss at vi kunne bygge litt om på og restaurere det gamle huset, som innerst inne hadde en tømmerkasse fra 1700-tallet.

Men etter mye om og men endte det med nedbrenning. Alt dette tok imidlertid sin tid, og alpakkadrømmen ble næret gjennom kursing og planlegging. Vi bygget om fjøset og reparerte gjerder. Først sommeren 2014 kom våre første alpakkaer hit.

Våningshuset ble et feng Shui hus. Feng Shui er en filosofisk praksis som fortsatt brukes i østen for å skape best mulig energiflyt i bygninger. Vi fikk hjelp fra eksperter som ga råd om romfordeling, trappens dreining, vinduenes plassering, farge på veggene mm. Vann og varmekilder er også viktige elementer i et feng shui hus.

Bruket har litt over 20 mål beite som er nok til 15-20 dyr. Fire mål med skog holder til oppvarming. Gården huser i tillegg til alpakkaene og oss mennesker, tre katter, Lope, Muskat og Mahler.